હોપ ડીપબ્લુ એર કંડિશનિંગ મેન્યુફેક્ચર કોર્પો., લિ.
કારકિર્દી_બેનર

આગામી જનરલ એનર્જી સોલ્યુશન્સ બનાવવા માટે અમારી સાથે જોડાઓ

કારકિર્દી

પદ સ્થાન QTY પોઝિશન વર્ણન જરૂરીયાતો
ઓવરસીઝ સેલ્સ / કન્ટ્રી મેનેજર તુર્કી 1 1. તુર્કી અને પડોશી દેશોમાં LiBr શોષણ ચિલર, LiBr શોષણ હીટ પંપ અને બોઈલર ઉત્પાદનોના વેચાણ માટે જવાબદાર.
2. વિવિધ માર્ગો દ્વારા ચેનલોનો વિકાસ કરો, ગ્રાહક સંસાધનો એકઠા કરો, મુખ્ય મથક સાથે સંચાર જાળવો અને વાર્ષિક વેચાણ અને ચુકવણી લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરો.
3. ગ્રાહક સંબંધ જાળવો, વેચાણ પછીની સમસ્યાઓનું સંકલન કરો અને તેનું સંચાલન કરો અને ગ્રાહકનો સંતોષ વધારવો.
4. નિયમિતપણે પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની જાણ કરો અને બજાર વિશ્લેષણ અહેવાલો સબમિટ કરો.
5. નિરીક્ષકો દ્વારા સોંપવામાં આવેલ કોઈપણ અન્ય નોકરીની જવાબદારીઓ સંભાળો.
1. ટર્કિશ રાષ્ટ્રીયતા, પ્રાધાન્ય ઇસ્તંબુલ ખાતે રહે છે.
2. અંગ્રેજી અથવા ચાઇનીઝમાં નિપુણ.
3. HVAC સાધનો વેચવાના અનુભવથી સજ્જ હોવું આવશ્યક છે.પ્રાધાન્યમાં LiBr શોષણ ચિલર, LiBr શોષણ હીટ પંપ અને વેક્યુમ બોઈલરના અનુભવ સાથે.
4. કામનો અનુભવ >3 વર્ષ
ઓવરસીઝ સેલ્સ / કન્ટ્રી મેનેજર રશિયા 1 1. રશિયા અને પડોશી દેશોમાં LiBr શોષણ ચિલર, LiBr શોષણ હીટ પંપ અને બોઈલર ઉત્પાદનોના વેચાણ માટે જવાબદાર.
2. વિવિધ માર્ગો દ્વારા ચેનલોનો વિકાસ કરો, ગ્રાહક સંસાધનો એકઠા કરો, મુખ્ય મથક સાથે સંચાર જાળવો અને વાર્ષિક વેચાણ અને ચુકવણી લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરો.
3. ગ્રાહક સંબંધ જાળવો, વેચાણ પછીની સમસ્યાઓનું સંકલન કરો અને તેનું સંચાલન કરો અને ગ્રાહકનો સંતોષ વધારવો.
4. નિયમિતપણે પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની જાણ કરો અને બજાર વિશ્લેષણ અહેવાલો સબમિટ કરો.
5. સુપરવાઈઝર દ્વારા સોંપવામાં આવેલી કોઈપણ અન્ય નોકરીની જવાબદારીઓ સંભાળો.
1. રશિયન રાષ્ટ્રીયતા, મોસ્કો અથવા સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં રહેતી.
2. અંગ્રેજી અથવા ચાઇનીઝમાં નિપુણ.
3. HVAC સાધનો વેચવાના અનુભવથી સજ્જ હોવું આવશ્યક છે.પ્રાધાન્યમાં LiBr શોષણ ચિલર, LiBr શોષણ હીટ પંપ અને વેક્યુમ બોઈલરના અનુભવ સાથે.
4. કામનો અનુભવ >3 વર્ષ
ઓવરસીઝ સેલ્સ / કન્ટ્રી મેનેજર પાકિસ્તાન 1 1. પાકિસ્તાન અને પડોશી દેશોમાં LiBr શોષણ ચિલર, LiBr શોષણ હીટ પંપ અને બોઈલર ઉત્પાદનોના વેચાણ માટે જવાબદાર.
2. વિવિધ માર્ગો દ્વારા ચેનલોનો વિકાસ કરો, ગ્રાહક સંસાધનો એકઠા કરો, મુખ્ય મથક સાથે સંચાર જાળવો અને વાર્ષિક વેચાણ અને ચુકવણી લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરો.
3. ગ્રાહક સંબંધ જાળવો, વેચાણ પછીની સમસ્યાઓનું સંકલન કરો અને તેનું સંચાલન કરો અને ગ્રાહકનો સંતોષ વધારવો.
4. નિયમિતપણે પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની જાણ કરો અને બજાર વિશ્લેષણ અહેવાલો સબમિટ કરો.
5. સુપરવાઈઝર દ્વારા સોંપવામાં આવેલી કોઈપણ અન્ય નોકરીની જવાબદારીઓ સંભાળો.
1. પાકિસ્તાની રાષ્ટ્રીયતા, કરાચી, ઈસ્લામાબાદ અથવા લાહોરમાં રહેતી.
2. અંગ્રેજી અથવા ચાઇનીઝમાં નિપુણ.
3. HVAC સાધનો વેચવાના અનુભવથી સજ્જ હોવું આવશ્યક છે.પ્રાધાન્યમાં LiBr શોષણ ચિલર, LiBr શોષણ હીટ પંપ અને વેક્યુમ બોઈલરના અનુભવ સાથે.
4. કામનો અનુભવ >3 વર્ષ
ઓવરસીઝ સેલ્સ / કન્ટ્રી મેનેજર ઈન્ડોનેશિયા 1 1. ઇન્ડોનેશિયા અને પડોશી દેશોમાં LiBr શોષણ ચિલર, LiBr શોષણ હીટ પંપ અને બોઈલર ઉત્પાદનોના વેચાણ માટે જવાબદાર.
2. વિવિધ માર્ગો દ્વારા ચેનલોનો વિકાસ કરો, ગ્રાહક સંસાધનો એકઠા કરો, મુખ્ય મથક સાથે સંચાર જાળવો અને વાર્ષિક વેચાણ અને ચુકવણી લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરો.
3. ગ્રાહક સંબંધ જાળવો, વેચાણ પછીની સમસ્યાઓનું સંકલન કરો અને તેનું સંચાલન કરો અને ગ્રાહકનો સંતોષ વધારવો.
4. નિયમિતપણે પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની જાણ કરો અને બજાર વિશ્લેષણ અહેવાલો સબમિટ કરો.
5. નિરીક્ષકો દ્વારા સોંપવામાં આવેલ કોઈપણ અન્ય નોકરીની જવાબદારીઓ સંભાળો.
1.ઇન્ડોનેશિયન રાષ્ટ્રીયતા, જકાર્તા ખાતે રહે છે
2. અંગ્રેજી અથવા ચાઇનીઝમાં નિપુણ.
3. HVAC સાધનો વેચવાના અનુભવથી સજ્જ હોવું આવશ્યક છે.પ્રાધાન્યમાં LiBr શોષણ ચિલર, LiBr શોષણ હીટ પંપ અને વેક્યુમ બોઈલરના અનુભવ સાથે.
4. કામનો અનુભવ >3 વર્ષ

તમને બાયોડેટા અમારા ઇમેઇલ પર મોકલો -

young@dlhope.com

yut@dlhope.com

અથવા વોટ્સએપ 86-15882434819