હોપ ડીપબ્લુ એર કંડિશનિંગ મેન્યુફેક્ચર કોર્પો., લિ.
LiBr શોષણ હીટ પંપ

LiBr શોષણ હીટ પંપ